Skip to content

Det unga jordklotet

Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Nuori Maa.

Jorden bombaderades

 
Bilden visar hur en himlakropp,Theia, lika stor som Mars, kolliderade med jorden för 4527 miljoner år sedan. Bild: Fahad Sulehria.

För 4540 miljoner år sedan, i början av den Hadeiska perioden, var inte jordklotet den fridfulla blå planeten den är idag. Varken hav eller någon egentlig jordskorpa existerade eftersom jorden genomgick en ständig upphettning till följd av meteoritbombardemang. Meteoriternas rörelseenergi övergick i värmeenergi då de kolliderade med det unga jordklotet. Till följd av det ständiga bombardemanget av meteoriter och andra himlakroppar, såsom planetesimaler (förstadium till planeter), var jordklotet täckt av ett infernaliskt hett magmahav. Som hetast var temperaturen på jordklotet över 2700°C (stenar börjar smälta vid ca. 700°C).

Det heta magmahavet började avkylas

Allt vatten på jorden fanns löst i det heta magmahavet. När magman stelnade frigjordes vattnet från den. Vattnet var så hett att det bildades ett tjockt lager av vattenånga i atmosfären. När jordklotet svalnade regnade allt vatten ned från atmosfären och bildade flytande vatten på jordklotet.

Jordklotet svalnade under den Hadeiska perioden främst till följd av att hettan från det glödande magmahavet gradvis avgick till rymden. Det äldsta daterade mineralet (ett korn av mineralet zirkon från Jack Hills i Australien) är 4404 miljoner år gammalt.

Utgående från prover tagna på månen i samband med Apolloprojektet och studier av jordklotets uppkomst har forskarna kommit fram till att en himlakropp, som vi kallar Theia och som var lika stor som Mars, kolliderade med jorden för 4527 miljoner år sedan. Upp till hälften av jorden smälte till följd av kollisionen, som också gav upphov till jordklotets 23,5 gradiga rotationsaxel.

Delar av Theia och jordklotet slungades bort från jorden, men fastnade i jordens dragningskraft och började rotera runt jorden. På detta sätt antar man att vår måne har bildats.

I Finland, norr om linjen Brahestad – Ladoga, förekommer delar av jordklotets äldsta bergarter. Finlands (och EU:s) äldsta bergart är ungefär 3500 millioner år gammal och finns i Pudasjärvi.

Källor

Ernst, W. G. 2006: Speculations on evolution of the terrestrial lithosphere—asthenosphere system—Plumes and plates. Gondwana Research 11 (2007): 38-49.

Goldsmith, D. ja Owen, T. 2002:The Search for Life in the Universe, 3rd ed. University Science Books. USA.

Marshak, S. 2004: Earth: portrait of a planet, 2nd ed. W.W Norton and Company. USA.

Press, F., Siever, R., Grotzinger, J. ja Jordan, T.H. 2003: Understanding Earth, 4th ed. W.H. Freeman and Company. USA.

Watson, E. B. ja Harrison, T. M. 2005: Zircon Thermometer Reveals Minimum Melting Conditions on Earliest Earth. Science 308: 841-844.

Windley, B. F. 1995: The Evolving Continents, 3rd ed. John Wiley & Sons Ltd. Iso-Britannia.

Back To Top