Skip to content

Geologian tutkimuskeskuksen maastotyökooste kesä 2024

Kuva: GTK / Matti Immonen

GTK:n tiedote

Tänäkin kesänä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) geologit, tutkimusavustajat ja kesätyöntekijät liikkuvat ympäri Suomen, maalla ja merellä, keräämässä tietoa erilaisista kohteista. GTK:n tehtävänä on kerätä tietoa Suomen geologisista luonnonvaroista sekä tuottaa puolueetonta tutkimustietoa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Maaston kartoittaminen, mittaaminen ja näytteiden ottaminen ovat keskeistä tutkimustyössä.

GTK:n kenttäkausi sijoittuu pääosin 1.6.‒30.9. väliselle ajanjaksolle. Kenttäkauden aikana tehdään kokeita ja mittauksia, täydennetään tietoaineistoja, toteutetaan asiakastoimeksiantoja ja etsitään uusia kohteita. Töiden kesto ja laajuus vaihtelevat tutkimuskohteesta ja -tarkoituksesta riippuen. Useimmiten havainnoista, mittauksista tai pienimuotoisesta näytteenotosta ei jää jälkiä. Maastoliikenneluvat ja tutkimusluvat maanomistajilta haetaan tapauskohtaisesti.

Kesällä 2024 GTK suorittaa tutkimusta yli 50 nimetyllä alueella, yksittäisiä näytteenottopisteitä on runsaasti enemmän. Tutkimuskohteita on lähes kaikissa Suomen maakunnissa.

Tänä kesänä maa-alueilla tutkitaan pohjavesivarantoja, kiviaineksia, geotermisiä lämpökaivoja ja lämpöenergian kausivarastointia. Kallioperän ja rikastushiekka-alueiden mineraalipotentiaalia kartoitetaan. Entisillä turvetuotantoalueilla tutkitaan ennallistamista ja biomassojen kasvattamista sekä turpeen soveltuvuutta korkean jalostusasteen hiilituotteiden valmistukseen. Myös ympäristögeologiaan ja happamiin sulfaattimaihin liittyviä tutkimuksia edistetään.

Merellä tutkitaan vesialueiden hapettomuutta, meriläjitysalueita sekä hankintaan lisätietoa merialueiden kestävään käyttöön ja merenhoidon suunnitteluun. Myös Itämeren lajien ja luontontyyppien suojelua edistetään.

GTK tiedottaa maastotöistä paikallisesti. Löydät tarkemmat maastotiedotteet GTK:n ajankohtaista-sivulta.

Lisätietoa: GTK

Back To Top