Skip to content

GTK: Kansainväliseen tutkimusprojektiin liittyvät kallioperän syväluotaukset käynnistyivät Kuusamossa

Kansainvälinen yhteistyö on merkittävää myös kenttätöiden aikana. Kuva: GTK

GTK:n tiedote

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) johtaman kansainvälisen tutkimusprojektin SEEMS DEEP (Seismic and electromagnetic methods in deep mineral exploration) kenttätyöt ovat käynnistyneet Etelä-Kuusamossa. Kenttätyöt kestävät syyskuun alkuun asti. Projektissa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä geofysiikan tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tutkia Etelä-Kuusamon kallioperän ominaisuuksia jopa viiden kilometrin syvyyteen asti.

SEEMS DEEP-projektin tutkimusalue sijaitsee Kostonjärven kaakkoispuolella GTK:n kairaaman Koillismaan tutkimusreiän ympärillä (ks. kartta). Koillismaalla on havaittu geofysikaalisissa aineistoissa syvällä kallioperässä sijaitseva anomalia eli poikkeama ympäristöstä, jonka takia aluetta on tutkittu jo 1970-luvulta lähtien. Itä-länsisuuntaisesta, liki 60 km:n pituisesta ja arviolta noin 1-3 km:n syvyydellä olevasta anomaliasta on tehty monia tulkintoja. Projektin mittaukset tuottavat lisätietoa tästä geologisesti kiinnostavasta piirteestä.

SEEMS DEEP-projektin kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa ja se on EU:n rahoittama kansainvälinen hanke. Projektipartnerit ovat tutkimuslaitoksia ja yrityksiä Suomesta, Ruotsista, Ranskasta ja Puolasta. Kaikki projektipartnerit osallistuvat alkaviin kenttätöihin ja parhaimmillaan Kuusamon alueella liikkuu jopa nelisenkymmentä geoalan ammattilaista.

Tutkimuksissa käytetään seismisiä ja sähkömagneettisia menetelmiä

Seismiset mittaukset tehdään teitä pitkin kulkevilla mittauslinjoilla sekä maastoon sijoittuvilla hajapisteillä. Seismisen signaalin lähteenä käytetään tärytinautoa. Teiden penkereille sijoitetaan 830 mittausanturia eli geofonia sekä maastoon 3000 geofonia. Geofonit ovat hyvin herkkiä rekisteröimään pientäkin tärinää, ja tärytinauton aiheuttama tärinä voidaan havaita mittalaitteilla useiden kilometrien etäisyydeltä.

Sähkömagneettisissa mittauksissa alueelle asennetaan noin 150 vastaanotinasemaa, jotka rekisteröivät siirrettävän lähettimen signaalia. Lähetin saa virtansa auton perässä liikuteltavasta generaattorista. Lähettimestä vedetään kilometrin mittaiset kaapelit kahteen suuntaan ja kaapelien päässä lähde maadoitetaan sähkösignaalin johtamiseksi kallioperään.

Geofysiikan mittauksista ei jää pysyviä jälkiä maastoon.

SEEMS DEEP -projektin mittaussuunnitelma kartalla. Suunnitelmassa on esitetty alustavat vastaanotin- ja lähetinpisteet niin seismisille kuin sähkömagneettisillekin mittauksille. Mittausalue sijaitsee etelä-Kuusamon alueella. Kuva: GTK

Lisätietoja: GTK

Back To Top