Skip to content

GTKtrainee-koulutus- ja uraohjelma alkaa lokakuussa – haku käynnissä 1.–22.8.2023

Kuva: GTK

GTK:n uutinen

Lokakuussa käynnistyvä GTKtrainee-ohjelma tarjoaa geo- ja ympäristöalan korkeakoulutetuille ponnahduslaudan omalla uralla. Viisitoista kuukautta kestävään ohjelmaan haetaan kuutta traineeta merigeologiaan, hydrogeologiaan ja geoaineistoihin liittyviin tehtäviin.

Geologian tutkimuskeskus GTK on avannut haun uuteen GTKtrainee-koulutus- ja uraohjelmaansa. Pian valmistuville tai maksimissaan kaksi vuotta sitten valmistuneille geo- ja ympäristöalan korkeakoulutetuille suunnatussa ohjelmassa osallistujat tutustuvat geoalan työtehtäviin ja tutkimusinfrastruktuuriin viidentoista kuukauden ajan. Työtehtävät ovat tuoreille osaajille räätälöityjä, ja niiden avulla osallistujat voivat syventää asiantuntemustaan ja ottaa ensimmäisiä askeleita urapolullaan. Samalla GTK saa tilaisuuden löytää ja kouluttaa uutta henkilöstöä erikoisosaamista vaativiin tehtäviin.

Lokakuun alussa käynnistyvään ohjelmaan haetaan kuutta traineeta. Ohjelman kesto on yhteensä 15 kuukautta päättyen joulukuun lopussa 2024.

GTKtrainee-ohjelman avoimet paikat:

Trainee, hydrogeologia (kalliopohjavedet)

Työtehtäviin kuuluu perehtyminen kalliopohjavesiin: niiden tutkimusmenetelmiin, ominaisuuksiin ja virtausreitteihin. Työtehtävät sisältävät kattavasti perehtymisen kairanrei’istä tehtäviin kalliopohjavesinäytteenottoihin ja hydrogeologisiin tutkimuksiin sekä tulosten analysointiin. Kallioperän rakoilu ja rakojen vedenjohtavuus on keskeinen asia, jonka ymmärtämiseen trainee paneutuu yhdessä ryhmän muiden tutkijoiden kanssa. Perehtyminen tapahtuu osana tutkimusprojekteja ja maksullisia asiakasprojekteja. Lue lisää

Trainee, merigeologia (2 paikkaa)

Työtehtäviin kuuluu osallistuminen akustis-seismisen luotausaineiston ja näytteenottoaineiston keruuseen, käsittelyyn ja tulkintaan tutkimusaluksilla, sedimenttilaboratoriossa ja toimistolla. Työt liittyvät pääasiallisesti asiakastoimeksiantoihin perustuviin tutkimusprojekteihin. Trainee vastaa myös pienistä asiakasprojektien tulkintatöistä päävastuullisena ohjaajan tuella. Työskentely tapahtuu toimisto- ja laboratoriotyön osalta Otaniemessä sekä aluksilla kaikkialla Suomen merialueilla. Trainee osallistuu myös tutkimusten raportointiin ja tulosten esittelyyn asiakkaalle sekä tutkimustulosten julkaisemiseen osana tiimiä. Lue lisää

Trainee, tietoratkaisut (2 paikkaa)

Työtehtäviin kuuluu erilaisten aineistojen käsittelyyn, koostamiseen, sisällön muokkaukseen ja jalostukseen liittyviä tehtäviä. Trainee perehtyy myös geoaineistojen jakelun prosesseihin, paikkatiedon tuotteistukseen ja aineistokokonaisuuksien käytön kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Tehtävät liittyvät geotietovarannon kehittämiseen ja hallintaan. Trainee tutustuu GTK:n geoaineistoihin monesta eri näkökulmasta. Lue lisää

Trainee, hydrogeologia

Trainee toimii kenttätutkimuspainotteisena geologina. Tehtäviin kuuluu maa- ja kallioperän pohjavesitutkimuksissa hyödynnettäviin hydrogeologisiin mittausmenetelmiin perehtyminen ja käyttö, niistä saatavien tulosten tulkinta sekä mittausmenetelmien kehittäminen yhdessä kokeneen tiimin kanssa. Osaamisen karttuessa toimenkuvaan liittyy maastotyöprojektien suunnittelua ja johtamista. Lue lisää

Laajat verkostot ja mahdollisuus vakituiseen työpaikkaan

Ohjelman aikana osallistujat, eli traineet, perehdytetään ja koulutetaan omalle osaamisalalleen. Jokaiselle traineelle nimetään GTK:n sisältä mentori, joka ohjaa, tukee ja sparraa traineeta työsuhteen ajan niin työtehtävissä kuin henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa. GTKtraineet ovat ohjelman ajan työsuhteessa GTK:hon ja heille maksetaan työtehtävien vaatimustason mukaista palkkaa.

GTKtraineen tutustumisjaksot ja kehittämistehtävät antavat traineille ainutlaatuisen mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen ja työskentelyyn alan huippuammattilaisten kanssa. Traineen on mahdollista saada vakituinen työpaikka ohjelman loppupuolella tehtävän arvioinnin sekä GTK:n resurssitarveharkinnan jälkeen.

”Ohjelma tarjoaa hienon mahdollisuuden uransa alussa olevien osaajien ja GTK:n kohtaamiselle sekä pidempiaikaisen urapolun rakentamiselle ja osaamisen kehittämiselle”, toteaa ohjelmasta vastaava HRD-erikoisasiantuntija Suvi Vesterinen.

Katso GTK:n pääjohtaja Kimmo Tiilikaisen esittely GTK-trainee-ohjelmasta.

Lue lisää GTKtrainee-ohjelmasta sen omalta sivulta ja katso hakuilmoitukset Avoimet työpaikat -sivulta.

Back To Top