Skip to content

36 miljoonan vuoden geologinen sykli vaikuttaa lajien monimuotoisuuteen

Tutkijat ovat havainneet, että maapallon tektonisten laattojen liikkeet aiheuttavat 36 miljoonan vuoden syklejä merenpinnan tasoon. Tämä puolestaan vaikuttaa merilajien monimuotoisuuteen. Syklien myötä erilaiset elinympäristöt laajenevat ja kutistuvat, tarjoten menestymismahdollisuuksia uusille eliöille.

Merenpinnan vaihteluiden synnyttämien monimuotoisuuden kasvujen jäljille päästiin fossiilitutkimusten perusteella. Tutkimuksessa hyödynnettiin Sydneyn yliopiston kehittämää GPlates-laattatektonista ohjelmistoa, jonka avulla havaittiin samankaltaisia syklejä merenpinnan vaihteluissa, Maan sisäisissä mekanismeissa ja merien fossiililajeissa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti liitukautista, noin 103–94 miljoonaa vuotta vanhaa Queenslandin Wintonin muodostumaa Australian Queenslandissa. Muodostuman havaittiin olevan hyvä esimerkki siitä, miten merenpinnan muutokset ovat muokanneet ekosysteemejä ja biodiversiteettiä Australiassa.

Tekijöidensä mukaan Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistu tutkimus haastaa aiemmat käsitykset siitä, mikä ajaa lajeja muuttumaan pitkällä aikavälillä. Tutkimus myös osoittaa, että tektoniset syklit ja globaalit merenpinnan muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi merielämän biodiversiteettiin miljoonien vuosien ajan.

Lähde: University of Sydney

Back To Top