Skip to content

Kaukokartoitus- ja koneoppimisratkaisuja kehitetään kriittisten raaka-aineiden löytämiseen ja kaivosten ympäristövaikutusten tarkkailuun

Projektin aloituskokous tammikuussa 2023 kokosi kumppanit GTK:n tiloihin Espooseen. Kuva: GTK.

GTK:n uutinen

Geologian tutkimuskeskus GTK:n koordinoima projekti keskittyy kriittisten alkuaineiden etsintätekniikoihin, jotta uusia esiintymiä voitaisiin löytää EU:n alueella ja näin turvata raaka-aineiden saatavuutta ja vahvistaa EU:n autonomiaa raaka-ainesektorilla. Lisäksi kehitetään kaukokartoitusmenetelmiä kaivosten ympäristövaikutusten tarkkailuun, joilla kaivosten vaikutukset voitaisiin havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

MultiMiner on Euroopan laajuinen konsortio, jolla on monitieteellinen tausta geologiasta, kaukokartoituksesta sekä koneoppimisesta. Konsortion jäsenet tulevat Suomen lisäksi Ranskasta, Saksasta, Tsekistä, Itävallasta ja Kreikasta. Vuoden 2023 alusta alkanutta projektia rahoitetaan 4,4 miljoonalla eurolla EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti Eurooppa).

Algoritmeja testataan kaivosympäristöissä Suomessa, Itävallassa ja Kreikassa

Kumppaneiden edustamilla kaivannaisalueilla eri puolilla Eurooppaa on monipuolinen geologia ja niissä on ilmeistä potentiaalia erityyppisille CRM-varannoille. Alueilla on tuhansia toiminnassa olevia sekä suljettuja kaivoksia. Kaukokartoitusmenetelmät käsittävät uusimpia drooni-, lentokone- ja satelliittialustoilta tapahtuvia optisia multi- ja hyperspektri- ja tutkamittauksia. Ne ovat sovellettavissa kaivostoiminnan ohjaamiseen koko elinkaaren ajan.

Algoritmeja testataan todellisissa kaivosympäristöissä neljällä eri tutkimusalueella, joilla tuotetaan mm. EU kriittisiä raaka-aineita: Siilinjärvi, Suomi (fosfaatti), Hochfilzen, Itävalta (magnesiitti), Chalkidiki, Kreikka (antimoni, kulta, hopea, sinkki, kupari, lyijy) ja Kallyntiri, Kreikka (antimoni). Näiltä alueilta myös kerätään maastoaineistoja algoritmien validointiin.

Lisätiedot: GTK

Back To Top