Skip to content

GTK: Geologiset maastotutkimukset tuovat perustietoa Taivalkosken ja Kuusamon välisen alueen kallioperästä ja ympäristön tilasta

GTK:n tiedote. Kuva: Jetro Staven

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee kallioperätutkimuksia Taivalkosken ja Kuusamon alueella. Tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa kallioperästä ja sen geologisista yksiköistä sekä niiden jatkuvuuksista. Maastotyöt ajoittuvat heinäkuulle ja syyskuulle 2022.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) suorittaa kallioperätutkimuksia Taivalkosken ja Kuusamon välisellä alueella, jossa selvitetään kuvassa esiintyvän erikoisen kiven esiintymisen laajuutta Taivalkosken ja Kuusamon rajaseudulla. Tutkimukset ovat osa GTK:n Koillismaan Syväreikä -tutkimusprojektia.

Poroperässä Kostonjärven itäpuolella sijaitsee erikoista kivilajia sisältävä paljastuma. Kartoituksessa selvitetään ko. kivilajin levinnäisyyttä Koillismaan alueella.

Heinäkuun puolivälistä syyskuun loppuun ajoittuvalla kenttäkaudella alueella tehdään kalliopaljastumien kartoitusta. Kartoituksen yhteydessä paljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita, sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla ja jalan. Havainnointia varten paljastumilla kasvavaa sammalta siirretään syrjään ja paljastumia jätetään auki niiden valokuvaamista varten. Maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n geologeja ja tutkimusavustajia.

Kallioperäkartoituksesta tiedotetaan paikallisia maanomistajia ja toivomme mukavia kohtaamisia maastossa paikallisten kanssa.

Kartoittajat liikkuvat kartan sinisellä merkatulla alueella Kostonjärven itä- ja länsipuolella. Syväreikä osoitettu tähdellä.

Lisätietoja: GTK

Back To Top