Skip to content

Vihreää siirtymää vauhditetaan pohjoismaisella yhteistyöllä – projekti keskittyy mineraalien ja metallien kiertotalouteen ja jäljitettävyyteen

GTK:n uutinen. Kuva: GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) vetää pohjoismaista yhteistyöprojektia, jolla vauhditetaan vihreää siirtymää ja asemoidaan Pohjoismaita vastuullisen metalli- ja mineraalituotannon etulinjaan. Projektissa keskitytään muutokseen tarvittavien mineraalien ja metallien kierrättämisen, jo kertaalleen louhittujen materiaalien ja sivuvirtojen kartoittamiseen sekä jäljitettävyyden kehittämiseen.

– Olemassa olevien kaivosten rikastushiekka-alueiden systemaattinen inventoiminen ja luokittelu antavat näkymän niiden raaka-ainepotentiaaliin ja kiertotalouden mahdollisuuksiin. Tämä on tärkeää huoltovarmuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta, kuten myös uusien kaivosten sivuvirtojen hyödyntäminen, sanoo pääjohtaja Kimmo Tiilikainen, Geologian tutkimuskeskuksesta.

– Luokittelu auttaa hyödyntämään kaivosteollisuuden sivuvirtoihin jääviä materiaaleja ja vähentää näin jätteen määrää, sanoo geologi Leonardo Feltrin, GTK:lta.

Systemaattisen luokittelun lisäksi projektissa kehitetään metallien ja mineraalien jäljitettävyyttä, jota on ratkottu jo vuosien ajan globaalisti.

– Luotettavan ja tehokkaan metallien jäljettävyyden metodin kehittäminen tuo hyödyllistä tietoa niin tuotantoketjuun osallistuville ja muille sidosryhmille kuin kansallisille ja kansainvälisille päätöksentekijöille. GeoPassiksi kutsutun metodin avulla voidaan jäljittää käytetyn materiaalin alkuperä arvoketjun eri vaiheissa ja näin selvittää sen vastuullisuuden astetta, kertoo vanhempi tutkija Liu Xuan, GTK:lta.

Pohjoismaiset vastuulliset mineraalit (Nordic Sustainable Minerals) -projektin rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordic Innovation. Projekti toteuttaa yhtä kahdeksasta aloitteesta, jotka Pohjoismaiden työ- ja elinkeinoministerit lanseerasivat helpottamaan vihreää siirtymää. Nyt alkanut projekti jatkuu kesäkuuhun 2024 asti. Projekti on jatkumoa viime syksynä julkaistulle Nordic Innovationin raportille “The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition”.

Lisätietoja: GTK

Back To Top