Skip to content

GTK:n kansannäytteiden pääpalkinto Oulaisiin

Geologi Satu Hietala tutkii kivinäytettä. Kuva: GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakoi Lappajärven Kivitipussa 16.12. kansannäytepalkinnot parhaista vuonna 2020 lähetetyistä kivinäytteistä. GTK palkitsi 19 kiviharrastajaa yhteensä 13 750 eurolla.

Pääpalkinto meni Oulaisiin. Oulaislainen Tapio Törmäkangas palkittiin 4 000 eurolla hänen vuonna 2020 Reisjärveltä ja Kalajoelta löytämistään useista kulta-, hopea- ja kuparipitoisista lohkareista. Paras näyte on vulkaniittilohkare Reisjärveltä, missä kultapitoisuus on 125 g/t ja hopeapitoisuus 87 g/t. Näyte on tunnetun lohkareviuhkan jatkeelta, mutta pitoisuudet ovat suuremmat, kuin mitä alueelta on koskaan aiemmin analysoitu. Törmäkangas palkittiin lisäksi kultainen vasara-tunnustuksella pitkästä ja ansiokkaasta malminetsintäurasta ja yhteistyöstä GTK:n kansannäytetoiminnan kanssa.

Tunnustuspalkinnon 2000 euroa sai Kari Ahlholm Nivalasta. Ahlholm on löytänyt Kannuksesta lohkareen, jossa on 97 g/t kultaa. Lohkare eroaa Himangan vulkaniittijaksolta aiemmin löydetyistä kultapitoisista lohkareista. Lisäksi Ahlholm on löytänyt Kalajoen ja Kannuksen alueelta 5 g/t, 5 g/t ja 0,7 g/t kultaa sisältävät lohkareet.

Turkulainen Veli-Matti Koivula palkittiin 1500 euron tunnustuspalkinnolla Mynämäeltä löytämästään metavulkaniittikalliosta, josta analysoidussa näytteessä oli 7,9 % kuparia ja 2 g/t kultaa. Lisäksi Koivula on löytänyt lähialueelta lohkareen, jossa on 4,5 % kuparia, 0,28 % nikkeliä, sekä 0,36 g/t palladiumia. Näyte on hyvä lisäviite platinaryhmän metallien esiintymisestä alueella.

Aaro Paananen Toholammilta palkittiin 1500 euron tunnustuspalkinnolla hänen ja Törmäkankaan löytämistä useista kulta-, hopea-, kupari-, nikkeli-, ja antimonipitoisista lohkareista Reisjärveltä, joista parhaimpien kultapitoisuudet ovat 53 g/t, 51 g/t, 30 g/t, 26 g/t ja 14 g/t. Paananen on löytänyt myös useita kulta- ja kuparipitoisista lohkareita laajalta alueelta Reisjärveltä, Ullavasta, Kannuksesta ja Kalajoelta.

Akkumineraalipalkinnon sai kolme kiviharrastajaa. Jouko Heiska Nivalasta sai 500 euron palkinnon Nivalasta löytämästään mustaliuskelohkareesta, jossa oli 1,65 % nikkeliä ja 500 g/t kobolttia. Niilo Savela Kuusamosta palkittiin 500 euron palkinnolla löytämästään kalliosta, jossa oli 1,1 % kuparia ja 0,35 % kobolttia. Näyte on vuoden 2020 kobolttipitoisin kansannäyte. Kokkolalainen Timo Myllykoski on löytänyt Vetelistä suomugrafiittia sisältävän lohkareen ja palkittiin 250 euron palkinnolla.

Nuorten sarjassa 250 euron palkinnon sai Venla Raudaskoski hänen Haapavedeltä löytämästään mustaliuskelohkareesta, jossa oli 1,2 % sinkkiä.

Näiden lisäksi 500–250 euron harrastuspalkintoja myönnettiin 11 kiviharrastajalle eripuolilta Suomea löydetyistä lupaavista kivinäytteistä.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ylläpitämä kansannäytetoiminta on Suomessa ainutlaatuinen kansallisten raaka-ainevarojen etsintää ja tutkimusta palveleva toimintamuoto, jonka avulla lisätään Suomen raaka-ainevaroihin liittyviä tietovarantoja. GTK:n kallioperän raaka-ainevarojen tutkimuksen päämielenkiinnon kohteena ovat tällä hetkellä akkumineraalit, kuten litium, koboltti ja grafiitti. Akkumineraalit toimivat osaltaan ilmastonmuutoksen torjumisen ja maapallon lämpötilan kasvun rajaamisen tärkeinä raaka-aineiden lähteinä. Esimerkiksi siirtyminen vihreään teknologiaan merkitsee moninkertaista kasvua koboltin, litiumin, nikkelin, kuparin ja alumiinin osalta ja sähkökäyttöiset kulkuvälineet lisäävät erityisesti koboltin ja litiumin kysyntää.

Kansannäytteiden lähettäjiltä toivotaankin enenevässä määrin näytteitä, joiden kiinnostavuus akkumineraaleihin liittyen voidaan tutkia. Akkumineraalinäytteet saavat lisäpainoarvoa kansannäytepalkintojen jaossa. Myös nuoria halutaan toimintaan mukaan ja siitä syystä nuorille lähettäjille on oma palkintosarja. Kansannäytetoiminnan digitaalisia palveluita on kehitetty viime vuosien aikana ja mm. uuden Oma Kivi-sovelluksen kautta tulevat näytteet ovat lisääntyneet. Sovelluksen kautta näytteen löytäjä saa nopeammin yhteyden kansannäytetoimistoon sekä voi tarvittaessa kysyä ohjeita ja tunnistusapua.

Lisätietoa ja lista kansannäytepalkinnot 2021 palkinnonsaajista: GTK

Back To Top