Skip to content

Väitös: Magnetotelluurisen menetelmän kehitys ja soveltaminen maankuoren tutkimuksessa Lapin keskiosissa

Oulun yliopisto

FM Uula Aution väitöstyössä on sovellettu geofysikaalista, magnetotelluurista tutkimusmenetelmää maankuoren tutkimukseen Lapin keskiosissa ja menetelmällä saatavien mittaustulosten analyysiä on kehitetty. Magnetotelluurisella menetelmällä saadaan tietoa kallioperän sähkönjohtavuudesta useiden kymmenien kilometrien syvyydestä ja siten vihjeitä sen geologisesta rakenteesta ja kehitysvaiheista. Lapissa suoritettiin vuonna 2014 magnetotelluurisia mittauksia 79 luotauspisteellä. Mittaustulosten perusteella luotu kallioperän kolmiulotteinen sähkönjohtavuusmalli sisältää useita anomaalisia rakenteita, joiden voidaan tulkita edustavan syvällä maankuoressa olevia, grafiittia sisältäviä sedimenttikiviä tai hiertovyöhykkeitä.

Osa mittaustuloksista sisältää erityislaatuisia, monimutkaisia piirteitä, joita on harvoin käsitelty alan kirjallisuudessa. Tällaisten mittaustulosten ymmärrystä on pyritty parantamaan matemaattisen analyysin ja numeerisen mallinnuksen avulla.

Väitöstutkimuksessa saatua tietoa Lapin kallioperästä voidaan hyödyntää alueen mineraalipotentiaalin arvioinnissa, ja lisäksi tutkimuksessa tehty menetelmäkehitys on merkittävää, sillä magnetotelluurisia tutkimuksia voidaan soveltaa mineraalien ja geotermisen energian etsintään.

Uula Aution väitöskirja ”Development and application of the magnetotelluric method to study the crustal structure of central Finnish Lapland” tarkastetaan Oulun yliopistossa 17.12.2021 klo 15. Vastaväittäjä on Professori Martyn Unsworth Albertan yliopistosta ja kustoksena toimii professori Elena Kozlovskaya Oulun yliopistosta.

Linkki väitöskirjaan

Lisätietoja: Oulun yliopisto

Back To Top