Skip to content

Malminetsintäopas kokoaa yhteen alan hyvät käytännöt ja pelisäännöt

Kuva: GTK

Malminetsintäopas kokoaa yhteen alan hyvät käytännöt sekä lainsäädännön vaikutukset etsintään. Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijat ovat osallistuneet tuoreen oppaan laadintaan.

”Oppaan tavoite on, että Suomessa etsitään malmia parhaiden käytäntöjen mukaan”, sanoo oppaan ohjausryhmän puheenjohtaja Mathias Forss, GeoPool Oy.

Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijat Toni Eerola, Jukka Konnunaho ja Bo Långbacka ovat osallistuneet erityisesti malminetsinnän menetelmiin, maankäyttöön ja lainsäädäntöön sekä sidosryhmäyhteistyötä käsittelevään sisältöön.

Malminetsintäopas antaa hyödyllistä tietoa yritysten lisäksi kaikille malminetsinnän sidosryhmille kuten viranomaisille, medialle ja aiheesta kiinnostuneelle kansalaiselle.

”Mitä enemmän malminetsijöiden käytännöt kehittyvät ja kansalaisten ymmärrys alasta lisääntyy, sitä enemmän syntyy tilaa hedelmälliselle vuoropuhelulle kaikkien osallisten kesken. Silloin opas on täyttänyt tehtävänsä”, sanoo Kaivosteollisuuden malminetsintäryhmän puheenjohtaja Sanna Rötsä, Boliden Kevitsa Mining Oy.

Päivitetylle oppaalle tarvetta

Menneinä vuosikymmeninä Suomessa on julkaistu useita malminetsintää käsitteleviä oppaita. Malminetsintä on erittäin ajankohtainen aihe, ja on tarve jakaa puolueetonta tietoa. Julkaistu opas ottaa huomioon malminetsinnän koko elinkaaren malminetsintäyhtiön ja sen sidosryhmien kuten maaomistajien ja viranomaisten näkökulmasta.

Uudelle oppaalle on ollut tarvetta myös siksi, että malminetsintää käsittelevä lainsäädäntö, teknologia sekä toimintatavat ovat muuttuneet edellisten oppaiden julkaisun jälkeen merkittävästi. Ensi vuonna odotettavissa oleva kaivoslainsäädännön muutos vaikuttanee oppaan sisältöön niin, että opas päivitetään vastaamaan uutta kaivoslakia.

Oppaan tekemistä on tukenut KH Renlundin säätiö, joka tukee malminetsintää ja siihen liittyvää geologista tutkimusta Suomessa.

Linkki oppaaseen

Lisätietoja: GTK

Back To Top