Humus

Maaperän sisältämä orgaaninen eli eloperäinen aines.

Huuhtoutumisraja

Osoittaa tasoa, jonka yläpuolella maaperä on ollut vedenkoskematonta ja alapuolella veden peitossa ja on siten pintaosastaan huuhtoutunutta.

Hydrogeologia

Maanpinnan alaista vettä, sen esiintymistä, liikkumista, geokemiaa ja sen suhdetta geologiseen ympäristöön tutkiva tiede.

Hydroterminen liuos

Kiven huokosissa ja rakoja myöten virtaava kuuma vesi, johon on liuen-nut erilaisia mineraaliaineksia. Hydrotermiset liuokset voivat (1) muuttaa kiven koostumusta (hydroterminen muuttuminen, esim. maasälvistä syntyy kaoliinia) tai (2) synnyttää kiveen uuden mineraaliseurueen täyttämällä kiven huokoset ja syrjäyttämällä kiven mineraaleja (esim. hydrotermiset kupari-, sinkki- ja lyijymalmit).

Hydroterminen toiminta

Prosessit, joihin liittyy kuuma pohjavesi tai magmojen sisältämä vesi, erityisesti mineraalien muuttuminen ja korvautuminen toisilla sekä kiteytyminen kallioperän vapaisiin tiloihin. Monet malmit eli taloudellisesti hyödynnettävät mineraaliesiintymät kiteytyvät hydrotermisistä liuoksista.