Skip to content

Hydroterminen liuos

Kiven huokosissa ja rakoja myöten virtaava kuuma vesi, johon on liuen-nut erilaisia mineraaliaineksia. Hydrotermiset liuokset voivat (1) muuttaa kiven koostumusta (hydroterminen muuttuminen, esim. maasälvistä syntyy kaoliinia) tai (2) synnyttää kiveen uuden mineraaliseurueen täyttämällä kiven huokoset ja syrjäyttämällä kiven mineraaleja (esim. hydrotermiset kupari-, sinkki- ja lyijymalmit).

Back To Top