Hydroterminen toiminta

Prosessit, joihin liittyy kuuma pohjavesi tai magmojen sisältämä vesi, erityisesti mineraalien muuttuminen ja korvautuminen toisilla sekä kiteytyminen kallioperän vapaisiin tiloihin. Monet malmit eli taloudellisesti hyödynnettävät mineraaliesiintymät kiteytyvät hydrotermisistä liuoksista.