Lamproiitit

Juonikivi- ja laavakiviryhmä (vrt. lamprofyyrit); ryhmän kivet ovat poikkeuksellisen rikkaita kaliumista ja magnesiumista. Maailman suurin timanttikaivos (Argyle, Australia) liittyy lamproiittiin.

Lapilli

Tulivuorenpurkauksessa ilmaan sinkoutuneesta laavaroiskeesta jähmettynyt alle 64 mm läpimittainen kivenkappale.

Letto

Yleensä puuton, ruskosammalta kasvava, usein vetinen suo, joka esiintyy siellä missä kallioperässä on runsaskalkkista kivilajia.

Leuko-

Etuliite, joka viittaa vaaleaan tai felsiseen.

Leukosomi

Migmatiitin vaalein, usein graniittinen osa; ks. neosomi.

Lieju

Veteen kerrostunut kasvi- ja eläinjäänteiden sekä hienojen kivennäisainesten seosmaalaji, jossa humuspitoisuus eli orgaanisen aineksen osuus on yli 6 %, lyhenne Lj.

Liejukerrostuma

Veteen syntynyt eloperäinen kerrostuma, jossa orgaanisen aineksen määrä on yli 6 %.

Liejuvalli

Riuttaa muistuttava rakenne, jonka mikro-organismit ovat synnyttäneet saostamisen kautta meren pohjalle.