Letto

Yleensä puuton, ruskosammalta kasvava, usein vetinen suo, joka esiintyy siellä missä kallioperässä on runsaskalkkista kivilajia.