Skip to content

Lieju

Veteen kerrostunut kasvi- ja eläinjäänteiden sekä hienojen kivennäisainesten seosmaalaji, jossa humuspitoisuus eli orgaanisen aineksen osuus on yli 6 %, lyhenne Lj.

Back To Top