Kantamagma

Magma, josta magmakivilajisarja on syntynyt esim. fraktioivan kiteytymisen kautta.

Kapillaarisuus

Hiushuokoisuus, hiusputki-ilmiö, hienorakeisten maalajien huokosissa tapahtuva veden nousu.

Kapillaarivesi

Kapillaarivoimien eli hiusputki-ilmiön vaikutuksesta maaperän kyllästymättömässä vyöhykkeessä oleva vesi.

Karelidit

Karjalan tasavallasta Itä- ja Pohjois-Suo-men kautta Ruotsiin jatkuva, varhaisprote-rotsooinen muinaisvuoristo, joka tulkitaan laajemman Svekokarelideiksi nimitetyn vuoriston osaksi.

Karkea hieta

Lajittunut kivennäismaalaji,
jonka d50-menetelmällä määritetty päälajite
on karkea hieta (raekoko 0,06 – 0,2 mm), lyhenne Ht.

Karsi

Kalkkikivien reunoilla esiintyvä kalkkisilikaattikivi, joka sisältää runsaasti kalsium- ja magnesiumpitoisia silikaatteja.