Kames-maasto

Reunamuodostumien ja harjujen liepeille, kuolleen jään alueelle syntynyt lajittuneen aineksen kumpujen ja selänteiden muodostama maasto.