Skip to content

Karkea hieta

Lajittunut kivennäismaalaji,
jonka d50-menetelmällä määritetty päälajite
on karkea hieta (raekoko 0,06 – 0,2 mm), lyhenne Ht.

Back To Top