Hiekka

Lajittunut kivennäismaalaji, jonka d50-menetelmällä määritetty päälajite on hiekka (raekoko 0,2 – 2 mm), lyhenne Hk.

Hiekkakivi

Ominaisuudet

Päämineraalit: Koostumus vaihtelee, riippuu hiekkakiven muodostaneen hiekan sisältämistä mineraaleista, kvartsia: kvartsihiekkakivi, kvartsia ja maasälpää: arkoosihiekkakivi

Väri: Vaihtelee, riippuu hiekkakiven muodostaneesta hiekasta, tavallisesti punertava, rusehtava, harmaa, vihertävä

Raekoko: 0,2-2 mm

Rakenne: Hiekka jyvästen välissä iskos, joka koostuu tavallisesti kvartsista tai kalsiitista

Esimerkkikuvia

Hiekkakivi on hiekasta syntynyttä sedimenttikiveä.
Kvartsipitoisen hiekkakiven pintaa läheltä tarkasteltuna.
Hiekkakivessä on yleensä näkyvissä sen kerroksellisuus.
Hiekkakiven kerroksellista rakennetta.

Hiekkamoreeni

Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, hiekkamoreeni (Mr) sisältää yli 50 % 0,2 mm:n läpimittaista ainesta ja enintään 5 % savesta (raekoko alle 0,002 mm).

Hieno hieta

Lajittunut kivennäismaalaji, jonka d50-menetelmällä määritetty päälajite
on hieno hieta (raekoko 0,02 – 0,06 mm), lyhenne HHt.

Hienoaineksinen moreeni

Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, hienoaineksinen moreeni (HMr) sisältää yli 30 % hienoainesta (raekoko alle 0,06 mm) ja yli 5 % savesta (raekoko alle 0,002 mm), GEO-luokituksessa silttimoreeni.

Hiesu

Lajittunut kivennäismaalaji, jonka d50-menetelmällä määritetty päälajite
on hiesu (raekoko 0,002 – 0,02 mm), lyhenne Hs.

Hiidenkirnu

Jäätikön pohjalla virranneen veden kuljettaman kiviaineksen kallioon kovertama pyöreäpohjainen ontelo, nykyisissä oloissa syntyy koskikirnuja.

Hitsautunut tuffi (hitsituffi)

Runsaasti lasiainesta sisältävä, yleensä hapan pyroklastinen kivi, joka on muodostunut kuuman vulkaanisen aineksen litistyessä ja hitsautuessa yhteen; vrt. ignimbriitti.

Hopea

Ominaisuudet

Kemiallinen kaava: Ag

Kiilto: Metallikiilto, joka himmenee ilmassa

Väri: Hopeanvalkoinen, tummuu ilmassa

Viirun väri: Hopeanvalkoinen metallinen viiru

Kovuus: 2,5 – 3, pehmeä, helposti naarmuuntuva

Kidemuoto: Kuutiollinen, kiteet harvinaisia, esiintyy useimmiten lanka- tai hiusmaisia muodostumina sekä kimpaleina

Lohkeavuus: Ei lohkeavuutta

Ominaispaino: 10,5 tonnia/m3

Magneettisuus: Ei ole magneettinen

Läpinäkyvyys: Läpinäkymätön

Esiintyminen tms: Metallinen hopea on luonnossa harvinainen, lyijyhohde voi sisältää hopeaa taloudellisesti merkittäviä määriä

Käyttö: Hopeaesineet, rahat, korut, valokuvaustuotteet

Tuntomerkit: Hopeanvalkoinen painava metalli

Esimerkkikuvia

Lankamaista hopeaa.
Hopeaa isäntäkivessä.
Lankamaista hopeaa.