Skip to content

Hienoaineksinen moreeni

Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, hienoaineksinen moreeni (HMr) sisältää yli 30 % hienoainesta (raekoko alle 0,06 mm) ja yli 5 % savesta (raekoko alle 0,002 mm), GEO-luokituksessa silttimoreeni.

Back To Top