Skip to content

Hiekkamoreeni

Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, hiekkamoreeni (Mr) sisältää yli 50 % 0,2 mm:n läpimittaista ainesta ja enintään 5 % savesta (raekoko alle 0,002 mm).

Back To Top