d50-menetelmä

Käytetään maalajien nimittämisessä rakeisuuskäyriltä; maalaji määräytyy sen päälajitteen mukaan, jonka alueella rakeisuuskäyrän läpäisyprosenttia 50 vastaava raekoko sijaitsee.

Deflaatioalue

Tuulen dyyniin tai muuhun hiekkamuodostumaan kuluttama alue.

Deformaatio

Tapahtuma, jossa kiveen syntyy siirroksia, hiertovyöhykkeitä, rakoja, poimuja ja suuntautunutta rakennetta puristavien tai venyttävien voimien vaikutuksesta.

Delta

Joen suulle järveen tai mereen kerrostunut sedimenttimuodostuma, suisto.

Detriaalinen kalkkikivi

Kalkkikivi, joka sisältää eliöiden tukirankojen jäänteitä; jaetaan edelleen detriaaliseksi liejukalkkikiveksi, jos detriuksen väleihin on kerrostunut kalkkiliejua ja detriaaliseksi kalkkikiveksi, jos kerrostuma koostuu puhtaasta kalkkihiekasta. Edellisessä tapauksessa sedimentaatio tapahtui syvemmässä vedessä, missä virtaukset ovat vähäisiä. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on joko jokien kerrostamasta tai matalan veden aaltojen muokkaamasta sedimentistä.

Detrius

Eroosion ja hajoamisen tuloksena kiteisestä kiviaineksesta tai fossiileista syntynyt klastinen materiaali.

Devonikausi

Paleotsooisen maailmankauden kausi, 416-359 miljoonaa vuotta sitten.

Diabaasi

Ominaisuudet

Päämineraalit: Plagioklaasi, sarvivälke, pyrokseeni, koostumus sama kuin gabrolla ja basaltilla

Väri: Musta, tummanharmaa, harmaa

Raekoko: Hieno- tai keskirakeinen

Rakenne: Tasarakeinen, eroaa rakenteeltaan gabrosta, diabaasissa plagiolkaasi on levymäisinä kiteinä (ofiittinen rakenne)

Käyttö: Käytetään muistomerkki- ja rakennuskivenä. Hyvä kiuaskivi.

Esimerkkikuvia

Diabaasin ofiittista rakennetta.
Diabaasi on juonikivi.
Diabaasin pintaa läheltä tarkasteltuna.
Diabaasin pintaa läheltä tarkasteltuna.

Diageneesi

Tiivistymisen ja kivettymisen aikana sedimentissä tapahtuvat fysikaaliset ja kemialliset muutokset.