Skip to content

d50-menetelmä

Käytetään maalajien nimittämisessä rakeisuuskäyriltä; maalaji määräytyy sen päälajitteen mukaan, jonka alueella rakeisuuskäyrän läpäisyprosenttia 50 vastaava raekoko sijaitsee.

Back To Top