Skip to content

Detriaalinen kalkkikivi

Kalkkikivi, joka sisältää eliöiden tukirankojen jäänteitä; jaetaan edelleen detriaaliseksi liejukalkkikiveksi, jos detriuksen väleihin on kerrostunut kalkkiliejua ja detriaaliseksi kalkkikiveksi, jos kerrostuma koostuu puhtaasta kalkkihiekasta. Edellisessä tapauksessa sedimentaatio tapahtui syvemmässä vedessä, missä virtaukset ovat vähäisiä. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on joko jokien kerrostamasta tai matalan veden aaltojen muokkaamasta sedimentistä.

Back To Top