Stratotyyppi

Geologisen muodostuman tyyppileikkaus, joka edustaa hyvin itse kerrostumaa tai sen rajapintoja.