Stratigrafia

Geologian haara, joka tutkii kivisarjojen ikää ja niiden keskinäisiä kerrostumis-/esiintymissuhteita.