Skip to content

Soramoreeni

Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, soramoreeni (SrMr) sisältää yli 50 % yli 2 mm:n läpimittaista ainesta ja vähintään 5 % hienoainesta (raekoko alle
0,06 mm).

Back To Top