Skip to content

Sora

Lajittunut kivennäismaalaji, jonka d50-menetelmällä määritetty päälajite
on sora (raekoko 2 – 60 mm), lyhenne Sr.

Back To Top