Skip to content

Reunamoreenivalli

Jäätikön reunaan syntynyt reunan suuntainen pieni moreenivalli, joita tavallisesti on peräkkäisten vallien muodostamina parvina (vuosimoreeni,
De Geer -moreeni).

Back To Top