Skip to content

Krenulaatio (liuskeisuus)

Krenulaatio on esimerkiksi kiilleliuskeeseen muodostunut pienimittakaavainen (millimetriluokkaa oleva) sykkyrämäinen poimuttuminen, joka näkyy mm. liuskeen lohkopinnoilla krenulaatioliuskeisuutena.

Back To Top