Kratoni

Pitkään stabiilina pysynyt metamorfisten kivien ja syväkivien muodostama mannerkuoren osa. Kratonista käytetään englanninkielessä myös nimitystä platform.