Skip to content

Isotooppi-ikä (radiometrinen ikä)

Mineraalin tai kiven ikä laskettuna sen sisältämän radioaktiivisen alkuaineen (esim. uraanin) isotooppien ja niistä syntyneen tytäralkuaineen (lyijyn) isotooppien paljoussuhteiden perusteella.

Back To Top