Skip to content

Isostaattinen kohoaminen

Litosfäärin massojen tasapainottuminen; esim. kevyen maankuoren vahventuminen tai painuminen jollakin alueella aiheuttaa epätasapainon sen ja alla olevan painavamman litosfääriosan välille, jolloin maankuori alkaa kohota massojen tasapainottuessa.

Back To Top