Maannos

Biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten tekijäin vaikutuksesta muuttunut luonnontilaisen maan pintakerros; maannoksessa erotetaan yleensä A-horisontti (humuskerros ja vaalea uuttunut kerros) ja…

Lue lisää