Maatuneisuusaste

Eli turpeen huminositeetti (H) ilmoitetaan von Postin kymmenasteikolla niin, että H1 on maatumatonta turvetta ja H10 täysin maatunutta turvetta.