Skip to content

Kivet koottuna

Granuliitti

Ominaisuudet Päämineraalit: Kvartsi, kalimaasälpä, plagioklaasi, granaatti Väri: Muistuttaa gneissiä, harmahtava, punaisia granaatteja Raekoko: Keski- tai karkearakeinen Rakenne: Suuntautunut Esimerkkikuvia

Lue lisää

Hiekkakivi

Ominaisuudet Päämineraalit: Koostumus vaihtelee, riippuu hiekkakiven muodostaneen hiekan sisältämistä mineraaleista, kvartsia: kvartsihiekkakivi, kvartsia ja maasälpää: arkoosihiekkakivi Väri: Vaihtelee, riippuu hiekkakiven muodostaneesta hiekasta, tavallisesti punertava, rusehtava, harmaa, vihertävä Raekoko: 0,2-2 mm Rakenne: Hiekka jyvästen välissä iskos, joka koostuu tavallisesti kvartsista tai…

Lue lisää

Kiilleliuske

Ominaisuudet Päämineraalit: Kvartsi ja kiilteet (biotiitti ja muskoviitti) Väri: Harmahtava, tumma Raekoko: Keskirakeinen, kiillesuomut voi erottaa paljai n silmin Rakenne: Liuskeinen Käyttö: Rakennuskivinä, erityisesti verhouksissa, laattoina Esimerkkikuvia  

Lue lisää

Konglomeraatti

Ominaisuudet Soramainen sedimenttikivi, joka pääosin koostuu vaihtelevasti pyöristyneistä, kookkaista kivilajikappaleista. Päämineraalit: Koostumus vaihtelee, riippuu konglomeraatin muodostaneen soran sisältämistä mineraaleista Väri: Vaihtelee (katso: esimerkkikuvat) Raekoko: Yli 2 mm (katso: esimerkkikuvat) Rakenne: Erikokoisia pyöristyneitä kivirakeita hienorakeisessa perusmassassa, kivirakeiden välissä iskos, joka koostuu…

Lue lisää

Kvartsiitti

Ominaisuudet

Päämineraalit: Kvartsi, kvartsi + serisiitti (kiille) = serisiittikvartsiitti, kvartsi + maasälvät = arkoosikvartsiitti

Väri: Vaalea, harmaa, punertava, vihertävä

Raekoko: Pieni- ja keskirakeinen, pieniä kvartsijyväsiä ei tavallisesti erota

Rakenne: Selvästi liuskeinen tai liuskeisuus heikosti kehittynyt

Käyttö: Verhouskivenä

Aventuriinista puhutaan usein kvartsin vihreänä värimuunnoksena, mutta se ei ole mineraali vaan vihertävä kvartsiitti.

Lue lisää

Mantelikivi

Ominaisuudet Päämineraalit: Isäntäkiven mineraalikoostumus vaihtelee, mantelit ovat tavallisesti kalsiittia tai kvartsia Väri: Tumma, mantelit vaaleita Raekoko: Vaihtelee Rakenne: Vaihtelee Esimerkkikuvia

Lue lisää

Marmori

Ominaisuudet Päämineraalit: Kalsiitti ja dolomiitti Väri: Valkoinen, harmaa, punertava, kellertävä, vihertävä Raekoko: Hieno- tai keskirakeinen Rakenne: Ei ole liuskeinen Käyttö: Rakennuskivenä, koristekivenä, veistosten raaka-aineena, sementin raaka-aineena Esimerkkikuvia

Lue lisää

Migmatiitti

Ominaisuudet Seoskivi, jossa vanhempaan kiveen on magmana tai liuoksina tunkeutunut tai vanhemmasta kivilajista metamorfoosin yhteydessä on sulanut ja erottunut nuorempaa kiveä. Migmatiitin osien keskenäiset suhteet ja rakenteet vaihtelevat suuresti. Päämineraalit: Seos, koostuu kahdesta tai useammasta kivilajista, usein gneissiä ja graniittia…

Lue lisää

Mustaliuske

Ominaisuudet Päämineraalit: Kvartsi, biotiitti, grafiitti, kiisumineraalit Väri: Tumma Raekoko: Pienirakeinen Rakenne: Liuskeinen Esimerkkikuvia

Lue lisää
Back To Top