Skip to content

Konglomeraatti

Ominaisuudet

Soramainen sedimenttikivi, joka pääosin koostuu vaihtelevasti pyöristyneistä, kookkaista kivilajikappaleista.

Päämineraalit: Koostumus vaihtelee, riippuu konglomeraatin muodostaneen soran sisältämistä mineraaleista

Väri: Vaihtelee (katso: esimerkkikuvat)

Raekoko: Yli 2 mm (katso: esimerkkikuvat)

Rakenne: Erikokoisia pyöristyneitä kivirakeita hienorakeisessa perusmassassa, kivirakeiden välissä iskos, joka koostuu tavallisesti kvartsista tai kalsiitista

Esimerkkikuvia

Konglomeraatin pyöristyneitä kivirakeita.
Konglomeraatti.
Konglomeraatti.
Erikokoisia pyöristyneitä kivirakeita tiiviissö perusmassassa.
Konglomeraatti.
Konglomeraatti.
Konglomeraatti.
Konglomeraatti.
Konglomeraatti.
Konglomeraatti.
Konglomeraatti.
Konglomeraatin pintaa läheltä tarkasteltuna.
Back To Top