Skip to content

GTK:n Kuusamon Kouvervaaran alueen kairausputkiin liittyvät jatkotutkimukset alkavat – yleisötilaisuus 19.6.2024

GTK on selvittänyt vuosina 2019–2022 Kuusamon Kouvervaaran alueen vuotavien kairausputkien sijainteja, veden laatua sekä niiden alapuolisten purovesien ja -sedimenttien laatua. Työ jatkuu vuonna 2024. Kuva: GTK

GTK:n uutinen

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on selvittänyt vuodesta 2019 alkaen Kouvervaaran alueen vanhojen kairausputkien sijainteja, veden laatua sekä niiden alapuolisten purovesien ja -sedimenttien laatua. GTK toteuttaa alueen ympäristön tilan jatkotutkimukset ja -tehtävät tämän vuoden aikana. Aiheesta järjestetään yleisötilaisuus Kuusamon kaupungintalolla 19.6.2024.

GTK tekee maastotöitä Kuusamon Kouvervaaran alueella vuoden 2024 aikana toukokuussa ja heinäkuussa. Kyseessä on ympäristön tilan jatkotutkimukset, jotka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on velvoittanut GTK:ta tekemään 17.8.2023 annetun hallintopakkopäätöksen mukaisesti. Tutkimukset on aloitettu vuonna 2019 ja on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2025 aikana.

Tutkimukset liittyvät GTK:n Kouvervaaran alueella 1970- ja 1980-luvuilla tekemiin metalli- ja mineraalipotentiaalikairaustutkimuksiin, joista on jäänyt maastoon kairausreikien yläosaan asennettuja kairausputkia. Kairausputkien sijainnit paikannetaan toukokuussa. Kartoitus toteutetaan maastossa kävellen sekä hyödyntäen drone-lennokkia, valokuvausta, lämpökuvausta ja metallinpaljastinta. Löytyneistä kairausputkista otetaan ylös tarkat koordinaatit ja niiden ympäristön tila kuvataan raporttiin. Maanomistajiin ollaan yhteydessä ennen maastotöiden aloitusta.

Vuotavista kairaputkista ja niiden alapuolisista puroista otetaan heinäkuussa vesi- ja sedimenttinäytteitä, joiden laatu analysoidaan. Tulokset raportoidaan marraskuun 2024 loppuun mennessä.

GTK laatii tutkimusten perusteella suunnitelmat sedimenttien kunnostamistarpeesta sekä tunnistettujen vanhojen kairaputkien pysyvästä tukkimisesta betonoimalla. Betonointi sekä mahdollinen sedimenttien kunnostustyö tehdään vuoden 2025 sulan kauden aikana.

Yleisötilaisuus Kuusamon kaupungintalolla 19.6.2024

GTK järjestää aiheesta yleisötilaisuuden keskiviikkona 19.6.2024 klo 17.00-18.00. Kuusamon kaupungintalon Petäjäsalissa (Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo). Tilaisuudessa GTK:n asiantuntijat esittelevät hanketta ja tulevia maastotöitä sekä vastaavat yleisön kysymyksiin. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu tästä

Lisätiedot: GTK

Back To Top