Skip to content

Viimeinen kenttäkausi käynnistyy Geologian tutkimuskeskuksen monivuotisessa Vihanti-Pyhäsalmi kartoitusprojektissa

Kuva: GTK

GTK:n tiedote

Geologian tutkimuskeskus (GTK) käynnistää toistaiseksi viimeisen kenttätutkimuskauden vuonna 2022 aloitetun geologisen tutkimusprojektin tiimoilta Oulaisten, Haapaveden, Kärsämäen, Pyhäjärven, Haapajärven ja Siikalatvan kuntien alueella. Tutkimusten painopiste tulee olemaan kallioperäkartoituksessa ja geokemiallisissa tutkimuksissa liittyen moreeniin ja maaperään. Tutkimukset ovat käynnissä toukokuusta syyskuuhun 2024. Alkuvuoden aikana valmistuvat alueen geofysikaaliset maastomittaukset.

GTK:n lakisääteinen tehtävä on tutkia Suomen maankamaraa ja hakea vastauksia moninaisiin siihen liittyviin geologisiin kysymyksiin sekä tuottaa uutta tietoa esimerkiksi maamme kallioperästä. Vihannin ja Pyhäsalmen välisellä alueella käynnissä oleva tutkimusprojekti selvittää esimerkiksi laajan alueen geologista kehitystä, kivien kerrostumisjärjestystä, rakenteita sekä kallioperän geofysikaalisia ominaisuuksia. Lisäksi projekti tarkastelee alueen mineraalipotentiaalia. Projekti tullaan raportoimaan kaikille julkisena raporttina 2025-2026 aikana.

Vuonna 2024 viimeistellään linjamuotoiset geofysiikan mittaukset, joissa tutkitaan maankamaran sähkönjohtavuutta, magneettisia ominaisuuksia kuin myös tiheyksiä (painovoimamittaus). Kallioperäkartoituksessa täydennetään vuosien 2022 ja 2023 tehtyjä töitä. Geokemiallinen tutkimus tehdään kaivinkoneella valikoiduilla paljastumattomilla tai heikosti paljastuneilla kohteilla. Kaivinkoneella tehdään valikoiduille kohteille tutkimusmonttuja, joista kerätään moreeni- ja kivinäytteitä analysoitavaksi. Montut peitetään ja tasoitetaan näytteenoton jälkeen. Lisäksi näytteitä saatetaan kerätä lapion avulla pienistä lapiomontuista.

Kallioperäkartoitus ja geofysiikan mittaus tapahtuu jokaisenoikeudella. Montutus on luvanvaraista ja lapiolla tehtävistä montuista tehdään ilmoitus maanomistajalle.

Koneellisesta maastoliikenteestä (moottorikelkat ja mönkijät) ja näytteenotosta (kaivinkoneen käyttö) tiedotetaan ennakkoon maanomistajaa ja ne perustuvat aina maanomistajan suostumukseen sekä viranomaisten ohjeistukseen. Maanomistajia tullaan erikseen informoimaan tutkimuksista kirjeitse, puhelinsoitolla tai sähköpostilla.

Tutkimukset suunnitellaan siten, että niistä ei olisi suurta haittaa alueen elinkeinon harjoittajille, ihmisille, eläimille eikä ympäristölle kokonaisuudessaan. Tutkimukset pyritään sijoittamaan etäälle asutuksista ja eläinsuojista sekä pois viljelyksiltä. Montut ja kuopat tullaan peittämään heti tiedonkeräyksen jälkeen. Maastossa liikkuvia tutkimushenkilöitä voi huoletta puhuttaa ja tarkempia lisätietoja antavat Jukka Konnunaho sekä Jarmo Rauhala.

Ks. GTK:n uutinen vuodelta 2021: Geologian tutkimuskeskus aloittaa monivuotisen geologisen tutkimusprojektin Vihannin ja Pyhäsalmen välisellä alueella

Lisätietoja: GTK

Back To Top