Skip to content

Geologian tutkimuskeskus tekee geofysiikan mittauksia Peräpohjan alueella vuoden 2024 ajan

Painovoimaa mitataan liikuteltavalla mittalaitteella, joka asetetaan kolmijalkaiselle jalustalle noin 5 minuuttia kestävän mittauksen ajaksi. Mittalaitteen tarkka sijainti mitataan satelliittipaikannuslaitteistolla. Kuvassa Reijo Sormunen

GTK:n tiedote

Geologian tutkimuskeskus GTK tutkii Peräpohjan alueella kriittisten raaka-aineiden saatavuutta ja lisää tietoa alueen kallioperästä useiden kilometrien syvyyteen asti. Vuoden loppuun asti kestävät painovoimamittaukset tehdään Tervolan, Ylitornion, Rovaniemen, Keminmaan ja Simon kuntien alueella. Mittaukset ovat osa laajaa REPower-CEST-projektia, jossa tehdään kokonaisvaltainen analyysi ja tiekartta Suomen puhtaan energian murroksen ratkaisukeinoista, vaikutuksista, toteuttamisen haasteista ja mahdollisuuksista.

Geologian tutkimuskeskus GTK on mukana 2,5 vuotta kestävässä REPower-CEST-projektissa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus ja kumppanina Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Projektissa tehdään kokonaisvaltainen analyysi ja tiekartta Suomen puhtaan energian murroksen ratkaisukeinoista, vaikutuksista, toteuttamisen haasteista ja mahdollisuuksista. GTK:n teemana projektissa ovat puhtaan energiasiirtymän kriittiset raaka-aineet ja niitä koskevan säädöksen mukainen raportointi.

Projektin yhtenä aiheena on alueellinen kriittisten raaka-aineiden potentiaali. Tutkimusalueena on Peräpohjan liuskevyöhyke ja tavoitteena on tutkia kriittisten raaka-aineiden saatavuutta sekä lisätä tietoa alueen kallioperästä useiden kilometrien syvyyteen asti. Työ edistää EU:n kriittisten raaka-aineiden säädöksen (CRMA) kansallisen velvoitteen toteutumista. Tutkimustyö ja sen tulokset ovat julkisia.

Projektin tavoitteena mitata yli 3900 painovoimapistettä

Projektia varten GTK suorittaa painovoimamittauksia Tervolan, Ylitornion, Rovaniemen, Keminmaan ja Simon kuntien alueella. Tavoitteena on saada mitattua 3940 painovoimapistettä. Painovoimaa mitataan gravimetrilla, joka asetetaan kolmijalkaiselle jalustalle noin viisi minuuttia kestävän mittauksen ajaksi. Mittalaitteen tarkka sijainti määritetään satelliittipaikantimella. Mittaus tai paikannus eivät aiheuta vaaraa ihmisille eikä muulle ympäristölle eikä mittauksista jää maastoon pysyviä jälkiä. Mittauspisteiden lukumäärä mittausalueella on 3940.

Mittausten aikana GTK:n työntekijät liikkuvat alueella 1-2 henkilön ryhmissä käyttäen huomioväristä vaatetusta sekä GTK:n tunnuksin varustettuja autoja. Mittauspisteitä on sekä tien varressa että maastossa. Lumiseen aikaan maastossa liikutaan hiihtäen tai moottorikelkalla, kesällä kävellen. Tiemittauksissa liikkuminen tapahtuu autolla. Mittauksen ajaksi auto pysäköidään pientareelle turvalliseen paikkaan. Mittauksella aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa muulle liikenteelle.

Painovoimamittausten lisäksi projektissa mitataan myös 70 kilometriä pitkä heijastusseisminen linja teitä 923 ja 929 pitkin Tervolasta kaakkoon ja luoteeseen. Mittaus kestää noin kolme viikkoa ja suoritetaan syyskesällä 2024. Seismisestä mittauksesta tiedotetaan tarkemmin, kun ajankohta varmistuu.

REPower-CEST-projektin verkkosivu

REPower-painovoimamittauksen alue

Lisätietoja: GTK

Back To Top