Skip to content

Geologian tutkimuskeskus julkistaa kansannäytteiden analyysituloksia vuosilta 2014-2023

Kuva: GTK

GTK:n uutinen

Geologian tutkimuskeskus GTK julkistaa ennen julkaisemattomia analyysituloksia kansalaisten lähettämistä näytteistä. Tiedot julkistetaan vuodesta 2014 alkuvuoteen 2023 saakka. GTK:n kansannäytetoimistossa vastaanotetaan vuosittain noin 1 500–2 000 näytettä eri puolilta Suomea.

Geologian tutkimuskeskuksen kansannäytetoiminta on kallioperän raaka-ainepotentiaaliin liittyvää kartoitus- ja tutkimustoimintaa. Kansannäytetoimisto vastaanottaa ja tallentaa eri puolilta Suomea lähetettyjä kansannäytteitä. Kansannäytteellä tarkoitetaan kiviharrastajan geologille tai muulle asiantuntijalle toimittamaa kivi- tai mineraalinäytettä.

GTK:ssa kansannäytteitä on otettu vastaan 135 vuotta ja tänä aikana kertynyt tieto Suomen malmiviitteistä on merkittävä. Kansannäytteiden digitaalinen aineisto käsittää tällä hetkellä yli 60 000 näytteen tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa mineraalipotentiaalisia vyöhykkeitä. Kansannäytteet ovat Suomessa johtaneet 1900-luvun aikana 40 kaivoksen perustamiseen ja 2000-luvulla yli 50 malmipotentiaalisen kohteen jatkotutkimuksiin.

Tällä hetkellä GTK:n keskeinen painopiste mineraalivarojen tutkimuksessa on EU:n määrittelemissä strategisissa raaka-aineissa. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja globaalin lämpötilan nousun rajoittamisessa. Siirtyminen vihreään teknologiaan lisää merkittävästi kysyntää koboltin, litiumin, grafiitin, nikkelin, kuparin ja alumiinin osalta. Näitä sisältävien akkumineraalien tarve kasvaa etenkin sähköautojen käytön kasvaessa. Kansannäytteiden lähettäjiä kannustetaankin etsimään kriittisiä mineraaleja yhteiskunnan tarpeisiin.

GTK:n kansannäytetoimistossa Kuopiossa vastaanotetaan vuosittain noin 1 500–2 000 näytettä eri puolilta Suomea. Kansannäytteiden tiedot tallennetaan tietojärjestelmiin jatkotutkimuksia varten ja myöhemmin julkiseen arkistoon. Mielenkiintoisimmat näytteet käydään tarkastamassa maastossa yhdessä näytteen lähettäjän kanssa ja parhaiden kansannäytteiden lähettäjät palkitaan vuosittain yhteensä 15 000 € palkintosummalla.

GTK julkistaa nyt ennen julkaisemattomia analyysituloksia kansalaisten lähettämistä näytteistä. Tiedot julkistetaan vuodesta 2014 alkuvuoteen 2023 saakka. Tiedot ovat ladattavissa Excel-taulukkomuodossa. Data sisältää tutkittujen ja maastotarkastettujen näytteiden löytöpaikan, koordinaatit, analyysitiedot sekä tarkastajan tekemät maastohavainnot.

Havainnot ja analyysitulokset tulevat myös saataville karttatuotteeksi vuonna 2024.

Kansannäytetoiminnan viimeisin työraportti on saatavilla vuosilta 2019-2020. Vuosien 2021-2022 julkaistaan vielä vuoden 2023 aikana. Raportit sisältävät tietoa kansannäytteistä ja kansannäytetoiminnasta kyseisiltä vuosilta sekä geologisen arvion jatkotutkimusten kannalta merkittävimmistä kansannäytteistä.

Lisätiedot: GTK

Back To Top