Skip to content

Muinainen tulivuori Yhdysvalloissa voi sisältää maailman suurimman litium-esiintymän

McDermitt kaldera ja Thacker Passin kaivoksen sijainti. Kuva: Lithium Americas

Yhdysvalloissa, Nevadan ja Oregonin rajalla sijaitseva muinainen supertulivuori saattaa kätkeä sisuksiinsa maailman suurimman litium-esiintymän. Tuoreen tutkimuksen mukaan McDermitt-kalderassa voi olla yli kaksinkertaisia litiumin pitoisuuksia verrattuna muihin tunnettuihin Li-pitoisiin saviesiintymiin. Tämä vastaa noin 20–40 miljoonaa tonnia litiumia. Litiumin kysyntä on kasvussa, erityisesti sähköautojen akkujen valmistuksen myötä, ja tämä löytö voisi vaikuttaa merkittävästi maailman litiummarkkinoihin.

Litiumin runsas esiintyminen McDermitt-kalderassa juontaa juurensa noin 16 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneeseen supertulivuoren purkaukseen. Purkauksessa kuuma magma virtasi maan pinnalle, rikastaen alueella ollutta maaperän savea litiumilla. Suurin osa kalderan savesta on perinteisesti magnesiumpitoista smektiitti-savimineraalia, joka tunnetaan litiumin lähteenä myös muualla maailmassa. Kalderan eteläreunalla on havaittu myös harvinaista illiitti-nimistä savea, joka sisältää poikkeuksellisen suuren määrän litiumia. Illiittiin liittyvän esiintymän uskotaan johtuvan toisesta myöhemmästä magman noususta, jonka seurauksena litium-smektiitti-savi korvautui vielä litiumpitoisemmalla illiitti-savella. Ilmiö on kuitenkin ainoastaan Thacker Passin alueelle kalderassa.

Vaikka litiumin runsas esiintyminen voi tarjota ratkaisun sähköautojen akkujen valmistukseen liittyvään kasvavaan kysyntään, kaivosprojekti McDermitt-kalderassa herättää kiistoja. Alueella toimiva Lithium Nevada, LLC:n omistama Thacker Pass Lithium -projekti on saanut vastustusta ympäristöjärjestöiltä, alkuperäiskansoilta ja paikallisilta karjankasvattajilta. He pelkäävät projektin vaikuttavan haitallisesti pohjaveteen ja paikalliseen eläimistöön, kuten antilooppeihin, kanalintuihin ja kultaisiin kotkiin, jotka ovat pyhiä eläimiä alueen alkuperäiskansoille.

Litium on kullanarvoista sähköautovalmistajille, ja sen kysyntä kasvaa nopeasti. Tämän löydöksen myötä Yhdysvallat pyrkii vähentämään riippuvuuttaan Kiinasta litiumin osalta ja lisäämään liittovaltion maille sijoittuvaa litiumin louhintaa. Vaikka litiumesiintymien löytäminen on tärkeää siirtymisessä pois fossiilisista polttoaineista, kaivostoiminta voi aiheuttaa haittoja ympäristölle ja paikallisille yhteisöille. Nyt haasteena on tasapainottaa litiumin tarve ja ympäristön ja kulttuurisen perinnön suojeleminen.

Lähde: Science Advances

Back To Top