Skip to content

Geologia ja innovaatiot avaimena Kuun asutukseen

Kuva: NASA.

Teemu Karlsson

Kuun valloitus ja asuttaminen vaatii geologian ymmärrystä ja luovaa ongelmanratkaisua. Tulevaisuudessa geologien rooli avaruudessa voi nousta keskeiseksi. Heidän taitonsa auttavat esimerkiksi erottamaan Kuun pinnalta tarvittavaa vettä ja happea sekä mahdollistavat kasvien kasvatuksen Kuussa. Lisäksi geologit ovat avainasemassa kuuasemien rakentamisessa ja tarvittavien mineraalien tutkimuksessa.

Professori Mahesh Anand Iso-Britannian avoimesta yliopistosta ja tutkimusprofessori Alan Butcher Geologian tutkimuskeskuksesta tekevät yhteistyötä, jotta tulevaisuudessa Kuusta voitaisiin hyödyntää entistä enemmän resursseja.

GTK:n ja Ison Britannian avoimen yliopiston tutkijat koittavat yhdessä ratkaissa Kuun asutukseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Kuvassa vas. Sungwoo Lim, Alan Butcher, Ian Corfe ja Mahesh Anand. Kuva: GTK.

Innovaatiot syntyvät rajallisten resurssien avulla

Yrittäjämäisen askartelun teoria (Bricolage Theory of Entrepreneurship) opettaa, että parhaat innovaatiot syntyvät, kun resurssit ovat rajalliset. Avaruudessa resurssit ovat äärimmäisen rajalliset, mikä kannustaa keksimään uusia tapoja selviytyä. Avaruus opettaa meille kierrätyksen tärkeyden, mikä voi parantaa myös prosesseja maapallolla.

3D-tulostus Kuussa

Kuussa on runsaasti regoliittia eli irtomaata, jota voi hyödyntää 3D-tulostuksessa. Tutkijat GTK:sta ja Iso-Britannian avoimesta yliopistosta kehittävät tapoja tulostaa 3D-rakennuspalikoita tulivuoren tuhkasta, joka on ominaisuuksiltaan samankaltaista kuin Kuun irtomaa. Tämä on välttämätöntä, koska Kuussa ei ole saatavilla muovia tai muita petrokemian tuotteita.

Vesi Kuun arvokkain resurssi

Vesi on elintärkeää avaruudessa selviytymiselle. Tutkijat ovat havainneet merkkejä vedestä Kuun pinnalta, mutta sen erottaminen kiviaineksesta vaatii edelleen tutkimusta. Vesi voi olla avainasemassa myös hapen tuotannossa ja polttoaineen valmistuksessa avaruusaluksille.

Kasvien kasvatus Kuussa

Kuun maaperää voidaan hyödyntää ruoan kasvattamiseen. Tutkijat ovat jo kasvattaneet kasveja vulkaanisessa tuhkassa, mikä tarjoaa mahdollisuuden tuottaa ruokaa myös Kuussa. Kasvien kyky sopeutua erilaisiin olosuhteisiin on tärkeässä roolissa tulevaisuuden Kuun asutuksessa.

Avaruuden tutkimus opettaa meille uusia tapoja hyödyntää resursseja ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat hyödyttää myös elämää maapallon pinnalla. Geologia on avainasemassa tässä jännittävässä tulevaisuudessa.

Lähde: GTK

Back To Top