Skip to content

Mielikuvat geologiasta Britanniassa: ”Partasuut katselevat vain kiviä”

Kuva: DALL·E – An expressive oil painting of a bearded geologist looking at a rock

Teemu Karlsson

Geologian opiskelijamäärien lasku viime vuosikymmeninä on huolestuttanut alan ammattilaisia Britanniassa. Tuore tutkimus pyrki selvittämään yleisiä käsityksiä ja mielipiteitä geologiaan liittyen analysoimalla yli 5000 vuonna 2021 toteutettuun kyselyyn saapunutta vastausta.

Tutkimuksen mukaan monet britit pitävät geologiaa vanhanaikaisena, tylsänä ja ympäristölle haitallisena alana, jolla ei ole enää mitään uutta löydettävää. Lisäksi mielikuvissa geologit työllistyvät lähinnä öljy- ja kaasuteollisuuteen, mikä osaltaan vaikuttaa alan houkuttelevuuteen opiskelijoiden keskuudessa. Tuloksista käy ilmi, että geologit itse kokevat alan kuitenkin monipuolisena, monitieteisenä ja runsaasti erilaisia työllistymismahdollisuuksia tarjoavana. Geologit eivät kuitenkaan ole onnistuneet markkinoimaan alaansa houkuttelevasti.

Tutkimuksen perusteella geologian alan tulisi parantaa kuvaa itsestään, kertoen esimerkiksi selkeämmin ja ymmärrettävästi mitä geologia on. Ala voisi korostaa myös merkitystään yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kuten mineraalien vastuullisessa hyödyntämisessä, ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä, vesivarojen hallinnassa, ympäristönsuojelussa ja kestävässä kaupunkikehityksessä. Tutkimus myös painottaa, että alan tulisi panostaa entistä enemmän tasa-arvoon ja saavutettavuuteen, jotta se olisi monimuotoisempi ja houkuttelevampi erilaisille opiskelijoille.

Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty, mutta täällä tilanne vaikuttaa ainakin korkeakoulujen hakijamäärien suhteen valoisammalta. Esimerkiksi Helsingin yliopistossan geotieteiden koulutusohjelmaan haki tänä vuonna lähes 300 hakijaa, joka on +6,1 % viime vuodesta ja +70 % vuodesta 2019.

Lähde: Pre-print “You just look at rocks, and have beards” Perceptions of geology from the UK: a qualitative analysis from an online survey

Back To Top