Skip to content

Geologian tutkimuskeskuksen toimintavuosi 2021

Kuva: GTK

Kimmo Tiilikainen aloitti GTK:n pääjohtajana kesäkuussa 2021. Strategiakauden 2020–2023 ollessa puolivälissä kaikki strategiset alueet ovat edenneet tavoitteissaan, ja palaute sidosryhmiltä osoittaa, että alueet on valittu ja niiden tavoitteet on asetettu onnistuneesti.

GTK 2.0 -tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelman pilottivaihe käynnistyi.

Toisen koronavuoden aikana GTK:n taloudellinen tila pysyi tasapainossa koko toimintavuoden 2021 ajan, ja henkilötyövuosikertymä oli kokonaisuudessaan 429. Kokonaismenoja kertyi 48,6 M€. T&I-projektiportfolion sisällä kansainväliset kumppanuudet, EU-rahoitteisuus ja yritysyhteistyö ovat hyvällä tasolla. Vuosi oli ennätyksellinen hankitussa tutkimusrahoituksessa.

Suurin asiakassegmentti on kaivossektori. Outokummun mineraalitekniikan ja kiertotalouden tutkimusalustan (GTK Mintec) monivaiheinen uudistaminen jatkuu. Tuotimme uutta tietoa akkumineraalien (litium, koboltti, grafiitti, nikkeli) esiintymisalueista ja potentiaalista. Kaivosten ja elinkeinotoiminnan ympäristölupaprosessien tueksi uudistettiin taustapitoisuuden verkkosovellus Tapir.

Vuonna 2020 avautunut GTK:n, VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteinen Otaniemessä sijaitseva Circular Raw Materials Hub -laboratoriokeskittymä tarjoaa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille laajan ja ainutlaatuisen laite- ja palvelukokonaisuuden materiaalien ja kiertotalouden tutkimukseen.

Lisätietoa: GTK

Back To Top