Skip to content

GTK:n maastotiedote: Geologisen rakenteen selvitys Valkolan ja Lintumäen pohjavesialueilla Laukaassa

Pohjavesialueen rajamerkki Laukaan Valkolan pohjavesialueella. Kuva: J. Tranberg. Geologian tutkimuskeskus 2022.

Valkolan ja Lintumäen pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Geologian tutkimuskeskuksen, Keski-Suomen ELY-keskuksen, Laukaan Vesihuolto Oy:n ja Laukaan kunnan rahoittamassa projektissa 2022‒2023 välillä. Maastotyöt alueella tehdään kesän 2022 aikana.

Pohjavesialueiden tutkimuksella saatava lisätieto palvelee alueen maankäytön suunnittelua ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä turvaa vedenhankintaa ja edistää pohjavesien suojelua.

Alueilla kairataan maaperää kallioperään saakka yhteensä 19 pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 37,5 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa auton perässä olemassa olevia tieuria käyttäen sekä tarvittaessa kävellen, vetämällä tutkimuskalustoa perässä polkua pitkin.

Maastotyöt aloitetaan kairauksilla huhti-toukokuussa 2022. Tämän jälkeen alueelle saapuu painovoimamittaajien ryhmä. Maatutkaluotaukset pyritään saamaan päätökseen ennen kesäkuun loppua. Maastotyöosuudet kokonaisuudessaan on tarkoitus saada valmiiksi kesän 2022 aikana. Projektin raportti valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä. Raportti julkaistaan GTK:n Hakku ja Lähde aineistopalveluissa. Palveluista löytyy esimerkkejä muille alueille tehdyistä rakenneselvityksistä.

Lisätietoja: GTK

Back To Top