Skip to content

Kallioperän geologiseen tutkimukseen liittyviä mittauksia Laajalahdella ja Iso-Huopalahdella

Mittausten linjasuunnitelma kartalla. Kuva: Geologian tutkimuskeskus GTK. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus.

GTK:n tiedote

Laajalahden ja Iso-Huopalahden merenlahdilla ja niiden läheisyydessä sijaitsevilla maa-alueilla toteutetaan kallioperän geologiseen tutkimukseen kohdentuvia mittauksia Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) omarahoitteisessa projektissa vuoden 2022 aikana. Mittauksia tehdään Espoon ja Helsingin kaupunkien alueella.

Mittauksilla kerättävä lisätieto palvelee ensisijaisesti geologista tutkimusta, jossa selvitetään tutkimusalueen kallioperän rakenteiden pääpiirteitä ja kehityshistoriaa. Tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi rakentamisen suunnittelun tukena. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa GTK.

Käytettävä päätutkimusmenetelmä on magneettinen mittaus, joka aloitetaan aikaisintaan 24.1.2022 alkavalla viikolla. Mittaukset tehdään pääosin jäällä ja ne kestävät arviolta 2‒3 viikkoa sääolosuhteista riippuen. Mittauksia tehdään kaikkiaan noin 70 linjakilometriä. Lisäksi alueella tehdään mahdollisesti painovoimamittauksia helmikuun puolenvälin jälkeen. Painovoimamittausten osalta toteutuminen ja tarkat mittauslinjojen paikat tarkentuvat myöhemmin. Linjat tulevat sijoittumaan kartassa näkyvälle alueelle.

Tutkimusten aikana alueella liikkuu 2‒3 henkilön mittausryhmä. Osa linjoista saattaa kulkea rakennusten läheisyydessä. Mittauksissa liikutaan jalkaisin ja mittaukset toteutetaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle. Mittauksista ei jää jälkiä maastoon. Oheiseen karttaan on merkitty mitattavat linjat.

Lisätietoja: GTK

Back To Top