Skip to content

Datan hyödyntäminen kiertotaloudessa –haastekilpailu on käynnistynyt

GTK:n uutinen

Data nähdään laajasti tulevaisuuden kiertotalouden mahdollistajana. Sitä tarvitaan, jotta tuotteiden arvoketjut materiaaleista käyttäjiin saadaan suunniteltua kiertotalouden mukaisiksi. Suomen Akatemian rahoittama Circular Design Network -projekti hakee uusia ideoita ja konsepteja haastekilpailun avulla, sillä moni kysymys on edelleen vastaamatta. Kiertotalouden projektissa ovat mukana Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Yhteistyöorganisaatiot antavat kilpailijoille ratkaistavaksi 6 haastetta

Kilpailussa etsitään ideoita ja ratkaisuja, joilla data tukee kiertotaloutta entistä paremmin esim. tuotteiden eliniän pidentämisessä, resurssitehokkuuden parantamisessa, kierrätyksen tehostamisessa sekä materiaalien uusiokäytön lisäämisessä.

Aihetta lähestytään kuuden eri käytännön haasteen avulla: maatalouden sivuvirtojen hyötykäyttö, tekstiilien kiertotalous, akkukierrätys, kaivannaisjäte, purkujäte sekä avoimen datan hyödyntäminen Espoon kaupungin kiertotalouden vahvistamisessa. Jokainen on eri organisaatioiden jo olemassa oleva haaste, jota lähdetään ratkaisemaan. Haasteet antoivat Espoon kaupungin lisäksi Valio, Helsingin kaupunki & Motiva Services, Akkukierrätys PB, Recser, Kaivosteollisuus ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto.

”Arvioimme ehdotuksia kokonaisuutena ja huomioimme kuinka kattavasti ratkaisu vastaa haasteeseen sekä sen uutuuden, vaikuttavuuden, hyödynnettävyyden ja toteutettavuuden. Ratkaisuehdotukset voivat olla sekä varhaisen vaiheen ideoita että jo toteutettavuudeltaan kypsempiä konsepteja”, kertoo järjestelytoimikunnan jäsen, tutkimusprofessori Tommi Kauppila Geologian tutkimuskeskuksesta.

Kilpailun avulla projekti haluaa luoda uusia aktiivisia kontakteja erilaisten toimijoiden välille, syventää yhteistyötä ja tuoda yhteen erilaisia kiertotalousnäkökulmia. Viime kädessä tavoitteena on luoda yhteistyössä uusia datapohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintamalleja kiertotalouteen.

Lisätietoa: GTK

Back To Top